step_back_publications
06 Грудня

Бромодокс і ціанофор – нове в вирішенні проблем збереження телят в умовах тваринницького комплексу

Молочне тваринництво на сучасному етапі розвитку оснащено передовим обладнанням для забезпечення оптимальних умов годування, утримання та експлуатації тварин. 

Для здійснення продовольчої безпеки країни необхвдно забезпечити населення якісними та екологічно чистими продуктами харчування власного виробництва, а молоко є стратегічним продуктом, особливо в період санкуцій і імпортозаміни.

Одним з економічних резервів збільшення молочної продуктивності являється інтенсифікація відтворення, так як введення власного ремонтного молодняка, здібного утримати всі види продуктивності на високому рівні, дозволе проводити планове щорічне вибракування не вигідних з економічної точки зору тварин, для подальшої реалізації рентабельності виробництва.

Ведення молочного тваринництва пердбачає високе збереження молодняка, особливо теличок, саме вони в майбутньому будуть складати групу ремонтного молодняка. 

Ветеринарна служба тваринницького комплексу, забезпечуючи охорону і захист здоров,я телят проводить пошук нових препаратів і схем лікування найбільш розповсюдженних патологій.

Як відомо, на організм новонароджених тварин основним з багатьох факторів зовнішнього середовища несприятливий  вплив проявляє мікрофлора, яка знаходиться в тваринницькому примищенні в повітрі, і в першу чергу включаються ланцюги функціонування місцевого захисту, а потім приєднується вся імунна систела в цілому. Низьке спийняття тварин до негативних факторів зовнішнього середовища в цілому обумовлене імунобіологічною реактивністю організма.

Імунологічна реактивність у новонароджених телят формується поетапно і досягає своєї зрілості на певному рівні, враховуючи генетичні і фізіологічні особливості. Надмірна дія антигенів повітряного середовища на організм тварин, призводить до послаблення резистентності організму, в наслідоку обумовлюється розвиток і розповсюдження інфекційних захворювань.  

В умовах тваринницьких комплесків в більшості випадків імунологічна толерантність грає негативну роль для тварин, так як при контактуванні з мікроорганізмами як умовно - патогенними, так і патогенними можливий розвиток бактеріоносіння, а як відомо  це  одна з форм інфекційного процесу, що може слугувати в подальшому основним звеном епізоотичного ланцюга і слугує джерелом розповсюдження інфекцій.

Вирішення питання терапії бронхопневмонії у телят місячного і більш старшого віку дуже актуальна проблема, так як збиток складається через вибуття в наслідок загибелі тварин, також існують приховані втрати, котрі заключаються в переході гострого стану захворювання в хронічний, уповільнені процеси, які тяжко діагностувати, тварини відстають у рості та розвитку і з часом вибраковуються. Метою нашого досвіду являлось, віднайти метод, який полягає в застосуванні нових препаратів, які мають всесторонню дію на організм тварини і які складаються з біологічноактивних речовин, антибактеріального компоненту, котрі забезпечують зміцнення захисних сил організму та збільшення природньої резистентності у молодняка великої рогатої худоби, а також ефективно і швидко усувають запалення і набряк в органах дихального тракту.

Матеріали і методи. Работу проводили в умовах молочного комплексу ОАО «Урожайне» Новоолександрівського району, Ставропольського краю на теличках і бичках ярославської голштинізованної породи в віці 1 – 2 месяці. Проводили аналіз амбулаторних журналів по захворюваності і вибуванню тварин в період з січня до жовтня 2016 року, проводили біохімічні дослідження крові у піддослідних тварин і у тварин контрольної групи.

Вивчення амбулаторного журналу показало, що захворюваність телят бронхопневмонією в місячному віці знаходиться на високому рівні, незважаучи на це, умови утримання і годування відповідають загальнопринятим нормам. Годування здійснюється за допомогою  «молочного таксі», телятам випоюють пастеризоване цільне молоко, тварини утримуються на глибокій підстилці  в індивідуальних клітках, тварини повністю забезпечені якісним сіном та прикормом, в корпусі є пластикові вікна, приміщення оснащене вентиляційним коньком. 

При вивченні документації пришли до наступного висновку, що на протязі поточного року на комплексі спостерігається відхід телят  від 1 до 3 місячного віку. Данні представлені в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, високий відсоток вибування телят спостерігається  в січні місяці і складає 21%, а кількість зареєстрованних хворих телят складає 19 голів. Також високий відсоток вибуття телят з причини бронхопневмонії спостерігається в квітні та жовтні місяці і складає 16,6%  та 27,3% відповідно.

Основними клінічними ознаками бронхопневмонії у всіх захворівших телят являється: пригнічений стан, знижений аппетит, серозно – слизові виділення з носа, відмічається сухий кашель, спостерігається сльозотеча, керато-коньюктивіт, тварини здебільшого лежать, температура тіла не постійна, в період інтоксикації до 41,5° С.

При розтині трупів телят вімічається, що патологоанатомічні зміни характерні в більшості в легкій формі (рисунок 1, 2), інколи на серці (рис. 3). Окремі ділянки ущільнені, особливо верхні долі легенів, темно-червоного, місцями сірувато-червоного кольору.

Слизиста оболонка бронхів і легенева тканина набрякла, гипермована.

Серцеві долі м,ясистої консистенції, з бронхів при розрізі виділяється помутніла слизова маса, слизова оболонка бронхів червоного кольору набрякла.

Серце округлой форми, порожнина правого шлуночка заповнена згустками крові, лівий шлуночок пустий. Міокард дряблий, на ендокарді є точкові крововиливи, що свідчить про інтоксикацію.

До задач наших дослідників входило випробувати метод фармакотерапії бронхопневмонії у телят з використанням нових препаратів «Бромодокс» та «Ціанофор» компанії «ВЕТСИНТЕЗ», і

визначити в зрівняльному аспекті терапевтичну ефективність з препаратами, які по своїй тепаревтичній дії  близькі до вищезазначених препаратів.

Особливістю випробуваного препарату Бромодокс являється те, що до його складу входить: доксициклін - бактеріостатичний антибіотик групи тетрациклінів, і бромгексин – муколітичений і відхаркувальний засіб.  Комплекс поєднань данних речовин забезпечує збільшену концентрацію антибіотика в секреті верхніх дихальних шляхів, що пришвидшує процес одужання. 

А в складі препарату ціанофор міститься: бутофосфан і ціанокобаламін, що стимулює функционування системи природної резистентності, забезпечує  протизапальну активність, посилює імунну відповідь при використанні антибіотиків, також являється гепатопротектором і детоксикантом, стимулює ріст і розвиток організму тварини.

З урахування проведення лікувальних заходів під наглядом знаходилось дві групи телят, по 20 голів, в віці 1 місяць, групи сформовані по принципу аналогів. В першу піддослідну групу війшли телята з ознаками бронхопневмонії, яким  вводили звісно інструкції препарат «Бромодокс» в поєднанні з препаратом «Ціанофор», в другу контрольну групу війшли телята, яким застосовували згідно інструкціїі настанови препарат, котрий поширено використовується при терапії бронхопневмонії. Схеми лікування представлені в таблиці 2.

З даних таблиці 2 слідує, що в групі телят де застосовували препарати Бромодокс і Ціанофор, (піддослідна група) у 5-и телят з 20-и спостерігалися ознаки винекнення захворювань дихального тракту  в ході спостереження після застосування повного курсу профілактичних заходів, даним тваринам  прийшлось застосовувати антибіотикотерапію повторно. В контрольній групі, де застосовували препарат аналог клінічні ознаки винекнення  бронхопневмонії спостерігали у 7-и телят, терапевтична ефективність на 10,5% менша, ніж в дослідній групі.

Тканина рівномірної тістової консистенції, блідо-рожевого кольору, шматочки легені плавають в воді, ділянки ущільнення і гіпермії відсутні. Також за умовою науково-господарського досвіду оцінили стан деяких біохімічних показників крові у телят контрольної і піддослідної груп, до та після застосування препаратів, Дані біохімічних досліджень крові представлені в таблиці 3.

При анализе результатов таблицы 3 можно сделать вывод, что у всех животных отмечается снижение резервной щёлочности, а также отмечается повышение общего белка в сыворотке крови. В опытной группе после проведения терапевтических мероприятий отмечается: количество щелочного резерва увеличилось на 19%, количество общего белка снизилось на 11.3%, до границы физиологической нормы. В контрольной группе также резервная щёлочность увеличилась на 10 %, общий белок снизился на 2.5%.

Обговорення результатів дослідження:

Високий рівень захворюванності телят бронхопневмонією на тваринницьких комплексах відбувається в осіннє-зимовий період і продовжується до весни, саме в цей період необхідно проводити профілактичні заходи спрямовані на попередження захворюванності за рахунок підвищення природної резистентності організму. Також, в ході досліду з,ясувалось, що у тварин спостерігається підвищення загального білка та зниження  лужного резерву, що сприяє винекненню гіпоімунного стану у тварин.

Враховуючи критеії кліничних випробувань і біохімічних досліджень крові тварин можно зробити висновок, що препарати «Бромодокс» та «Ціанофор» виробництва ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ» відповідають всім вимогам і мають перевагу над препаратами порівняння. Враховуємо, що метод, упроваджений на комплексі по лікуванню бронхопневмоній у телят є високоефективним і заслуговує уваги ветеринарних спеціалістів та керівників комплексів по вирощуванню  племінної худоби.

heading_title_pub

05 Березня З наступаючим 8 березня

З наступаючим 8 березня

03 Березня  Всесвітній день дикої природи

Всесвітній день дикої природи

24 Лютого Жирова дистрофія печінки у корів

Жирова дистрофія печінки у корів