Бутивил 400

Бутивил 400
Бутивил 400
Інгрідієнти: натрiю бутират, тимол, коричний альдегiд
Застосування: Перорально
Тип препарату: Кормова добавка

Опис

Порошок. 

Склад

100 г кормової добавки мiстить: натрiю бутират – 40,0 г;

тимол – 1,0 г;

коричний альдегiд – 4,0 г.

Допомiжна речовина: спецiальне ефiрне масло.

Фармакологічні властивості

Дiя кормовоiї добавки зумовлена її складом.

Нaтpiю бутират  є  сiллю  масляної  кислоти,  яка  має  протизапальний  ефект,  вибiрково впливаючи на макрофаги, скорочує поширення запального цитокiнезу. Натрiю бутират має резорбтивну, антисептичну та фагоцитарну дiї. Натрiю бутират зменшує зростання i проникнення патогенних бактерiй, знижує експресiю генiв, вiдповiдальних за заражения i закрiплення Е. Coli, Clostridium, Campylobacta i Salmonella.

Натрiю бутират сприяє росту тварин i птицi та покращує ефективнiсть засвоєння поживних речовин.  Вiн є джеролом енepгiї для слизової оболонки кишківника та вiдновлює мiкроворсинки, збільшуючи їx абсорбцiйну поверхню, завдяки чому покращується внутрiшньоклiтинне травлення i поглинання поживних речовин.

Бутират натрiю швидко нейтралiзується в шлунку. Тому бутират натрiю iнкапсульований в жировий матрикс, який поступово вiддає бутират пiд впливом лiпаз i знижує негативний вплив на кишкову стiнку з просуванням бутирату по всьому травному тракту.

Ефiрна олiя (тимол i коричний альдегiд) ефективно пригнiчує сальмонелу, кишкову паличку (Е. Coli) i клостридiiї (Clostridium perfringens) проникаючи в клiтину i руйнуючи її генетичний матеріал.

Ефiрна олiя також сприяє полiпшенню травления i засвоення їжi у свиноматок, поросят на вiдгодiвлi i бройлерiв за рахунок стимуляцiї вироблення панкреатичного соку, жовчі, травних ферментiв.

Тимол, що входить до складу кормовоiї добавки, являє собою натуральне ефiрне масло з антиоксидантними властивостями, вiн пригнiчує рiст плiснявих грибiв, що виробляють небезпечнi для тварин мiкотоксини. Тимол має спазмолiтичну, iмуностимулюючу, антигельмiнтну, та антимiкробну дiю. Тимол ефективний проти широкого спектру грамнегативних i грампозитивних бактерiй, а також проти дрiжджових i плiснявих грибiв. Тимол швидко абсорбується та метаболiзується у травному каналi, впливає на дезiнтоксикацiю органiзму, шляхом сполучення гiдроксильної групи з сульфатами та глюкуроновою кислотою.

Коричний альдегід – головна складова частина коричного (до   90%) ефiрного масла, що обумовлює його запах. Коричний альдегiд також використовується як фунгiцид. Має низьку токсичність.

Бутират натрiю в поєднаннi з ефiрним маслом утворюютъ сінергiзм, i взаємно пiдсилюють дію з пригнiченням рiзних мiкробних iнфекцiй.

Завдякт комбiнацiї діючих речовин, кормова добавка сприяє зниженню конверсiї корму, сприяє засвоюваностi корму, знижує кiлькiсть патогенних бактерiй i збiльшує кiлькiсть корисних бактерiй, пiдтримує здоров'я тварин, їx стiйкiсть до стресу, а також є антиоксидантом.

Показання до застосування

Застосовується для пiдвищення зоотехнiчних показникiв (приросту живої маси тварин та птицi, пiдвищення яйцекладки, збiльшення маси яєць, покращення мiцностi яєчноiї шкарлупи), нормалiзації обмiну речовин в органiзмi i збiльшення їx засвоюваності, позитивно впливає на розвиток кишковоiї мiкрофлори. 

Спосіб застосування та дози

Кормову добавку вносять у корм шляхом рівномірного змішування із розрахунку дозування:

 

 

 

 

Дозування    (кг/т)

Підсисні поросята

Поросята на відгодівлі

Свині середнього розміру

Великі свині

Свиноматки і кнури

0,6-1,2

0,5-1,0

0,3-0,5

0,2-0,3

0,5-1,0

Бройлери (від 0 до 14 діб життя)

Бройлери (від 15 до 29 діб життя)

Бройлери (від 30 діб життя)

Кури-несучки

Батьківське поголів՚я

 

0,3-0,5

0,2-0,3

0,1-0,3

0,1-0,2

0,1-0,3

Каченята

Качки

Індички

-

-

0,3-0,5

0,1-0,3

0,2-0,4

-

-


Протипоказання

Не встановленi. 

Застереження

Не виявленi.

Форма випуску

Пакети з плiвки полiетиленової по 100, 500 г та 1 кг, та мiшки по 5, 10, 20 та 25 кг.

Контейнери полiмернi по 100, 500 г та 1 кг.

Зберігання

Сухе темне недоступне для дітей, місце при температурі  від 5 до 25 °С.

Термін придатності 

2 роки.

Написати огляд