Цефалор (порошок для перорального застосування)

Цефалор (порошок для перорального застосування)
Цефалор (порошок для перорального застосування)
Інгрідієнти: цефалексину моногiдрат
Застосування: Перорально
Тип препарату: Антибіотик

Опис

Порошок вiд бiлоrо до свiтло-коричневоrо кольору iз запахом складникiв.

Склад

1 г препарату мiстить дiючої речовини:

цефалексину моногiдрат – 250,0 мг.

Допомiжнi речовини: натрiю карбонат, натрiю цитрат.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифiкацiйний код   QJ01 - антибактерiальнi ветеринарнi препарати для системного застосування. QJOlDB0l - Цефалексин.

Цефалексин - напiвсинтетичний цефалоспориновий антибiотик першоrо поколiння. Дiє бактерицидно. Механiзм дiї поляrає у порушеннi синтезу клiтинної стiнки бактерiй. Цефалексин володiє широким спектром антимiкробної дiї проти грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix spp.) та грамнеrативних (Е. coli, Haemopl. rilus spp., Salmonella spp., Shigella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Klebsiella spp.) бактерiй.

Цефалексин пiсля перорального застосування швидко всмоктується, йоrо бiодоступнiсть становить 95%. Цефалексин рiвномiрно розподiляється в тканинах орrанiзму, його високi концентрації спостерiгаються у печiнцi, нирках, дихальних шляхах, серцi, жовчi, кiстках та суглобах. Лише 10-15% цефалексину зв'язується з бiлками плазми кровi. Пiк концентрацiї у сироватцi кровi досягається через 60-90 хвилин пiсля прийому препарату, максимальна концентрація становить близько 5,53 мкг/мл. Цефалексин не проходить через гематоенцефалiчний бар'єр. Цефалексин виводиться з орrанiзму через нирки щляхом клубочкової фiльтрацiї у незмiненому виrлядi та, у меншiй мipi, з жовчю.

Показання до застосування

Лiкування декоративної птицi (голубiв, папуr, канарок, фазанiв), хворих на колiбактеріоз, сальмонельоз, некротичний ентерит, стафiлококоз, стрептококоз, а також iншi захворювання, що спричиненi мiкроорганiзмами, чутливими до цефалексину.

Спосіб застосування та дози

Перорально з питною водою у дозах:

- 0,5-0,6 г препарату на 1 л питної води (125,0-150,0 мг цефалексину моногiдрату на 1 л питної води) або 25,0-50,0 мг цефалексину моногiдрату на 1 кг маси тiла щодобово протяrом 3-5 дiб.

Спочатку готують концентрований розчин препарату (0,05-0,06 кг препарату на 1л питної води) у невелику ємкiсть наливають необхiдну кiлькiсть питної води, бажано теплої, та вносять препарат невеликими порцiями безперервно помiшуючи, до повноrо розчинення порошку, приготований у такий спосiб концентрат додають до необхiдної для добового споживання кiлькостi питної води. Щодня готують свiжий розчин препарату.

Протипоказання

Пiдвищена чутливiсть до цефалексину.

Не застосовувати одночасно з бактерiостатичними антибiотиками (макролiдами, тетрациклiнами), а також з нестероїдними протизапальними засобами.

Не застосовувати кролям, хом'якам, мурчакам та iншим дрiбним травоїдним тваринам.

Застереження

Побiчна дiя

Випадки негативної дiї препарату, викликанi одноразовим передозуванням, невiдомi.

Особливі застереження при використанні

Використання  препарату має бути припинено в разі, коли виявлена резистеність мікроорганізмів до діючої речовини препарату, мікробіологічне підтвердження діагнозу та тести на чутливість збудників захворювання слід виконувати перед призначенням препарату.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Препарат не рекомендується змішувати з іншими лікарськими засобами.

Не застосовувати одночасно з препаратами,  що містять у своєму складі катіони Мg2+, Аl3+, Са2+, так як останні зв'язуються з цефалексином та перешкоджають його абсорбції.

Форма випуску

Пакети з поліетиленової  або іншої полімерної плівки по 1, 2, 5, 10, 50, 100 г.

Контейнери полімерні по 100 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температурі від 5° С до 25° С. 

Термін придатності 

2 роки.

Термін  придатності   після  першого  відкриття  пакету  становить  14  діб,  за  умов  зберігання відкритого контейнера з препаратом  при температурі від 15° С до 25° С у сухому захищеному від світла місці.

Термін придатності препарату після розведення у питній воді становить 24 години.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Написати огляд