Зінол 1% (гранульований порошок)

Зінол 1% (гранульований порошок)
Зінол 1% (гранульований порошок)
Інгрідієнти: нозигептид
Застосування: перорально
Тип препарату: антибіотик

Опис

Гранульований порошок від сірувато-білого до коричневого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючої речовини:

нозигептид - 10,0 мг.

Допоміжна речовина: кальцію карбонат.

Фармакологічні властивості

АТС vet QA07А – протимiкробнi ветеринарнi препарати, що застосовуються при кишкових iнфекцiях.

Дiючою речовиною препарату є нозигептид – антибiотик групи полiпептидiв.

Дiє бактерицидно на грампозитивнi мiкроорганiзми: Clostridium perfringens, Streptococcus spp., Staphylococcusspp., а також на деякi грамнегативні мiкроорганiзми: Pasteurella multocida, Neisseria catarrhalis.

Механiзм дiї антибiотика полягає в порушеннi бактерiального синтезу бiлкiв, а саме дiє на 50S рибосомнi субодиницi i мiцно зв'язує комплекс 23S рРНК з рибосомальним бiлком L11.

Резистентнiсть бактерiй до нозиrептиду розвивається повiльно. Не виявлено резистентностi до нозигептиду в Clostridium perfringens. У мiкроорганiзмiв не спостерiгається перехресноiї резистентностi до нозигептиду з iншими антибактерiальними препаратами.

Нозигептид не всмоктусться з травного тракту, тому дiє виключно на мiкрофлору кишківника. У травному трактi створюється висока концентрацiя нозигептиду, що сприяє тривалому антибактерiальному ефекту. Вiн не накопичусться в тканинах, з органiзму виводиться в незмiненому виглядi з фекалiями.

Показання до застосування 

Лiкування декоративної птицi (канарок, папуг, голубiв) при захворюваннях травного каналу, у т.ч. при некротичному ентериті, що спричинений мікроорганізмами, чутливими до нозигептиду.

Спосіб застосування та дози 

Перорально з кормом у дозах:

канарки, папуги, голуби - 0,2-0,25 г препарату на 1 кг корму протягом 5-7 дiб.

Корм з препаратом повинен бути єдиним джерелом годiвлi протягом всього перiоду застосування препарату!

За необхiдностi курс лiкування може бути повторений.

Протипоказання

Пiдвищена чутливiсть до нозигептиду.

Не застосовують продуктивним тваринам!

Застереження

Взаємодiя з iншими засобами та iншi форми взаємодiЇ:

Не застосовувати одночасно з сильними окиснювачами.

Спецiальнi застереження для осiб i обслуговуючого персоналу:

При роботi слiд дотримуватися загальних правил особистої гігієни та техніки безпеки, передбачених при роботi з лiкарськими засобами. Bci роботи слiд проводити з використанням спецодягу i засобiв iндивiдуального захисту, пiсля випадкового потрапляння препарату на шкiру або слизовi оболонки його необхiдно негайно змити струменем проточноiї води. Пiсля потрапляння препарату в очi, промити їх великою кiлькiстю проточної води i звернутися до лiкаря.

Форма випуску

Пакети з полiетиленової плiвки по 1, 10, 50, 100 г.

Зберігання

Зберiгати в сухому, темному, недоступному для дiтей мiсцi за температури вiд 5 до 30 °С. 

Термін придатності

2 роки.


Написати огляд