Колін 5 (порошок для перорального застосування)

Колін 5 (порошок для перорального застосування)
Колін 5 (порошок для перорального застосування)
Інгрідієнти: колiстину сульфат
Застосування: Перорально
Тип препарату: Антибіотик

Опис

Порошок вiд бiлого до свiтло-коричневого кольору iз запахом складникiв.

Склад

1 г препарату мiстить дiючої речовини:

колiстину сульфат – 5 000 000 МО.

Допомiжнi речовини: кислота лимонна, сорбiт.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифiкацiйний код QA07 -  протимiкробнi ветеринарнi препарати, що застосовують при кишкових iнфекцiях. QA07АА1О – Колiстин.

Колiстин антибiотик групи поліміксинiв, який синтезується аеробною спороутворюючою паличкою Bacillus polymyxa. Вiн дiє бактерицидно на грамнегативнi бактерiї (Salmonella spp., неiнвазивна Е. coli, Pseudomonas spp.), зв'язуючись з фосфолiпiдами цитоплазматичної мембрани, пiдсилює її проникнiсть як для внутрiшнiх, так i для зовнiшньоклiтинних компонентiв, що призводить до деструкцiї клiтинних бар'єрiв та лiзису бактерiальної клiтини.

Пiсля перорального застосування колiстин у незначнiй мipi всмоктується з травного каналу телят. Вмiст його в сироватцi кровi цих тварин не виявили. У сироватцi курчат колiстин виявляли у незначнiй концентрацiї через 6 годин пiсля застосування з питною водою.

На вiдмiну вiд низьких концентрацiй колiстину в сироватцi кровi та тканинах, високi та постiйнi його концентрацiiї завжди присутнi у рiзних вiддiлах травного каналу.

Колiстин виводиться з органiзму тварин з фекалiями.

Показання до застосування

Лiкування телят вiком до 3-х мiсяцiв, свиней, свiйської птицi (курей-бройлерiв, курей-несучок, iндикiв, гусей, качок), хвороих на колiбактерiоз,  а  також  iншi  захворювання  травного  каналу,  що спричинені мікрооргаюзмами, чутливими до колістину.

Спосіб застосування та дози

Перорально з питною водою у дозах:

- телята вiком до 3-х мiсяцiв - з питною водою або молоком - 1,0 г препарату на 100 кг маси тiла тварини (50 000 МО колiстину сульфату на 1 кг маси тiла тварини) на добу (у два прийоми) протягом 3-5 дiб;

- свинi - 1,0 г препарату на 100 кг маси тiла (50 000 МО колiстину сульфату на 1 кг маси тiла тварини) на добу (у два прийоми) або 200 г препарату на 1000 л питної води (1 000 000 МО колiстину сульфату на 1 л питної води) щодобово протягом 3-5 дiб;

- свiйська птиця (кури-бройлери, кури-несучки, iндики, гуси, качки) – 1,0-2,0 г препарату на 100 кг маси тiла (50 000-100 000 МО колiстину сульфату на 1 кг маси тiла птицi), або 100-200 г препарату на 1000 л питної води (500 000-1 000 000 МО колiстину сульфату на 1 л питної води) щодобово протягом 3-5 дiб.

Для приготування розчину в чисту невелику ємкiсть наливають необхiдну кiлькiсть питної води, бажано теплу, та насипають препарат невеликими порцiями безперервно помiшуючи, до повного розчинення препарату. Приготований у такий спосiб концентрат (спiввiдношення: 0,10 кг - 0,20 кг препарату на 10 л питної води) одразу ж додають до необхiдної кiлькостi питної води, вiдповiдно до денної норми питної води для окремих вiкових категорiй птицi та тварин. Щодня готують свiжий розчин препарату.

Протипоказання

Пiдвищена чутливiсть до колiстину.

Заборонено застосовувати для коней.

Не застосовувати препарат одночасно з ампiцилiном, цефалоспоринами i амiноглiкозидами.

Не застосовувати при виявленнi резистентних штамiв збудника

Не застосовувати тваринам iз важкими порушеннями функцiї печiнки та нирок.

Не застосовувати жуйним тваринам з функцiонально розвиненими передшлунками.

Не застосовувати для профiлактики.

Застереження

Побiчна дiя

У рекомендованих дозах не спостерiгається.

В окремих випадках можливi алергiчнi явища (висипання на шкiрi, свербiж та набряки) та порушення травления (анорексiя, блювота, метеоризм, дiарея). При їх виникненнi застосування препарату припиняють та призначають десенсибiлiзуючу терапiю.

Особливi застереження при використаннi

При застосуваннi препарату слiд враховувати загальноприйнятi та мiсцевi принципи щодо використання протимiкробних препаратiв. Слiд врахувати, що колiстин призначають у гуманнiй медицинi для лiкування iнфекцiй, що спричиненi мультирезистентними мiкроорганiзмами. Тому його слiд застосовувати лише з урахуванням результатiв тестувань чутливостi мiкроорганiзмiв. Застосування препарату з порушенням iнструкцiй, наведених у короткiй характеристицi препарату, може призвести до збiльшення кiлькостi бактерiй, резистентних до нього, та зменшення ефективностi лiкування iншими протимiкробними препаратами через наявнiсть перехресної стiйкостi.

Застосування пiд час вагiтностi, лактацiї, несучостi

Препарат не рекомендуеться використовувати тваринам протягом вагiтностi  або  лактацiї, в зв'язку з можливою нейротоксичною дiєю. Застосування препарату допускається тiльки у тому випадку, коли очевидно, що ефект вiд застосування переважає можливi негативнi наслiдки.

Даних щодо ембрiотоксичної, тератогенної та мутагенної дiй колiстину немає.

Взаємодiя з iншими засобами та iншi форми взаємодiї

Всмоктування колістину може бути зменшене через підвищенний вміст Ca2+, Fe3+, Mg2+, а також ненасичених жирних кислот у кормах для тварин.

Рекомендують, щоб iнтервал мiж використанням iншого препарату, що мiстить багатовалентнi катiони, повинен бути 1-2 години.

Препарат не рекомендується змiшувати з iншими лiкарськими засобами.

Перiод виведення (каренцiї)

Забiй тварин та птицi на м'ясо дозволяють через 3 доби пiсля останнього застосування препарату. Яйця використовують без обмежень. Отриманє, до зазначеного термiну, м'ясо утилiзують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно вiд висновку лiкаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Пакети з полiєтиленової плiвки за ГОСТ 10354 або iншої полiмерної плiвки по 1, 2, 5, 10, 50, 100 та 500 г, 1 кг та мiшки по 25 кг.

Контейнери полiмернi по 100 та 500 г, 1 кг.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дiтей мiсце при температурі вiд 5° С до 25° С.

Термін придатності 

3 роки.

Термiн  придатностi  пiсля першего  вiдбору препарату  з упаковки  становить  14 дiб, за умов зберігання відкритого контейнера з препаратом при температурі від 15° С до 25° С у сухому захищеному від світла місті.

Термін придатності препарату після розведення у питній водi становить 24 години.

Для застосування у ветеринарнiй медицинi!

Написати огляд